Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
sekretariat 58 551-20-61/62


Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefony
58 554-63-62
533-786-926
Konkursy ofert, przetargi


1.  Konkurs ofert - Wykonanie robót rozbiórkowych i budowa wiaty śmietnikowej - al.Niepodległości 724a/726a w Sopocie
     

2.  Konkurs ofert - Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul.Batorego 8 w Gdańsku
     - termin złożenia oferty do 27.11.2023


3.  Konkurs ofert - Remont dachu w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 86 w Sopocie
     - termin złożenia oferty do 26.06.2023 godz.12.00


4.  Konkurs ofert - na wykonanie remontu elewacji w budynku przy ul.Kochanowskiego 19 w Sopocie.
     - termin złożenia oferty do 26.06.2023 godz.13.00Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości 724a i 726a w Sopocie zaprasza do składania ofert na wykonanie :
rozbiórki komórek lokatorskich i budowy wiaty śmietnikowej.
Zakres prac zgodnie z projektem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych godzinach pod numerem tel.534-060-702, pisząc na adres mailowy Administracji wspolnoty@nieruchomosc.sopot.pl lub osobiście w Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie w dziale technicznym od poniedziałku do czwartku w godz.8-12
powrót na górę
KONKURS OFERT
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Batorego 8 w Gdańsku zaprasza do składania ofert na wykonanie :
remontu budynku
Zakres prac m.in
remont dachu, klatki schodowej wewnętrznej, zadaszenia nad wejściem głównym, balkonów drewnianych, stropu piwnicy, napraw rys ścian i fundamentów.


Termin realizacji do 30.05.2024r.
Zakres przedmiotu zamówienia jest określony w ekspertyzie technicznej stanu technicznego budynku mieszkalnego i przedmiarze robót, dokumenty można pobrać z poniższego linku :
Do pobrania dokumenty WM Batorego 8

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych godzinach pod numerem tel.58-554-63-62


Oferty należy składać do dnia 27.11.2023r. w
Administracji Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Grunwaldzka 82 lok.344 w Gdańsku ub na adres mailowy Administracji dt.gdansk@nieruchomosc.sopot.pl.powrót na górę
KONKURS OFERT
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Sopocie zaprasza do składania ofert na wykonanie :
remontu dachu budynku

Termin realizacji do 29.11.2023r.
Formularz Warunków Szczegółowych Zamówienia można otrzymać drogą elektroniczną pisząc na adres wspolnoty@nieruchomosc.sopot.pl lub odebrać osobiście u zarządcy nieruchomości :
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie w dziale technicznym od poniedziałku do czwartku w godz.8-12
Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych godzinach pod numerem tel.534-060-702


Oferty należy składać do dnia 26.06.2023r. do godziny 12.00 w siedzibie zarządcy nieruchomości
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie ( sekretariat ).powrót na górę
KONKURS OFERT
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego 19 w Sopocie zaprasza do składania ofert na wykonanie :
remontu elewacji

Termin realizacji do 29.11.2023r.
Formularz Warunków Szczegółowych Zamówienia można otrzymać drogą elektroniczną pisząc na adres wspolnoty@nieruchomosc.sopot.pl lub odebrać osobiście u zarządcy nieruchomości :
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie w dziale technicznym od poniedziałku do czwartku w godz.8-12
Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych godzinach pod numerem tel.534-060-702


Oferty należy składać do dnia 26.06.2023r. do godziny 13.00 w siedzibie zarządcy nieruchomości
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie ( sekretariat ).powrót na górę