Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
58 551-20-61/62

Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefony
58 554-63-62
533-786-926
Telefony alarmowe

Poniższe dane mają tylko charakter informacyjny.
W godzinach pracy administracji, awarie należy zgłaszać do administracji.
Administracja nie odpowiada za jakość oraz terminy usług wykonane przez wykonawców.
Wspólnoty, które mają podpisane umowy z pogotowiem lokatorskim, powinny zgłaszać awarie bezpośrednio do pogotowia lokatorskiego ( telefony alarmowe są umieszczone na tablicy ogłoszeń na klatkach schodowych ) tylko poza godzinami pracy administracji.

Instytucja Telefon alarmowy Sopot Gdańsk Strona internetowa
Pogotowie ratunkowe 999 , 112 58 5512455
Straż pożarna 998 , 112 58 5511100
Policja 997 , 112 58 5513051
Straż miejska 986 58 5213850 58 3013011 Straż Miejska Sopot
Straż Miejska Gdańsk
Pogotowie energetyczne 991 58 6215045
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze OPEC , GPEC 993
Pogotowie wod.-kan. SAUR 994 58 5514055 58 3012067 Saur Neptun Gdańsk
Zakład Dróg i Zieleni Sopot 58 5517261
Zakład Oczyszczania Miasta Sopot 58 5513827 ZOM Sopot
Urząd Miasta 58 5213750 58 3236000 Urząd Miasta Sopotu
Urząd Miasta Gdańska


Usługi hydrauliczno - elektryczne
UWAGA !
Przy awariach w lokalu ( poza częściami wspólnymi ) płatne przez właściciela lokalu !

Wod.-kan.,co, gaz Karo-Lajn J.Żuralski 511107244
Wod.-kan. K.Homik 501753300
Elektryczne - J.Wysowski 505091049