Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
58 551-20-61/62

Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefony
58 554-63-62
533-786-926
Remonty

Przygotowanie remontu odbywa się na podstawie podjętej przez Wspólnotę uchwały. Uchwała powinna zawierać postanowienia:
1. rodzaj planowanego remontu;
2. orientacyjny koszt wykonania remontu;
3. sposób wyboru Wykonawcy;
4. sposób sfinansowania prac.
W przypadku planowanego remontu elewacji z dociepleniem lub bez docieplenia, uchwała musi zawierać również postanowienie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej remontu.
Jeżeli Wspólnota będzie ubiegała się o dofinansowanie remontu z programów prowadzonych przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta Sopotu, uchwała powinna zawierać również postanowienia opracowania kosztorysu inwestorskiego i przeprowadzenia konkursu ofert.
Wykonanie remontu elewacji wymaga od Wspólnoty podjęcia uchwały przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem. Wynika to z obowiązku uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków ( Sopot , część Gdańska i Gdyni ) i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę .
Aby uzyskać dofinansowanie do remontu od Urzędu Miasta ( Sopot ), Wspólnoty muszą w pierwszych dniach roku złożyć kompletny wniosek o przyznanie refundacji części kosztów , zgodny z Regulaminem. Szczegółowy regulamin udzielania dofinansowań zamieszczony jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Sopot.
Drugi etap przygotowania remontu to ogłoszenie konkursu na Wykonawcę prac i jego wybór przez właścicieli nieruchomości. Po uzgodnieniu kosztów i uzyskaniu promesy dofinansowania prac remontowych Wspólnota podejmuje uchwałę o sposobie sfinansowania prac.
Jeżeli Wspólnota nie zgromadziła zaliczki na remonty w wysokości pokrywającej 100% kosztów remontu, może zaciągnąć kredyt.
W zależności od rodzaju wykonywanych prac Wspólnoty mogą uzyskać kredyty:
1. kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną;
2. kredyt z premią remontową;
3. kredyt inwestycyjny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
Po uzyskaniu kredytu, można przystąpić do wykonywania prac.
W zależności od posiadanych środków własnych zgromadzonych przez Wspólnoty istnieje możliwość wypłaty należności wobec Wykonawcy w transzach.
W pierwszej kolejności muszą zostać wypłacone środki własne Wspólnoty, w drugiej kwota dofinansowania, w trzeciej środki z kredytu.
Wspólnoty zarządzane przez naszą Administrację mają zagwarantowaną pełną obsługę począwszy od :
1. przygotowania stosownych uchwał;
2. uzyskaniu decyzji Konserwatora Zabytków ( gdy jest wymagana );
3. uzyskania pozwolenia na budowę;
4. przygotowanie wniosku o refundację części kosztów;
5. ogłoszenie konkursu ofert;
6. rozstrzygnięcie i zatwierdzenie przez Urząd Miasta konkursu ofert ( gdy jest to wymagane );
7. przygotowania propozycji kredytowej;
8. przygotowania i złożenia wniosku kredytowego;
9. przygotowanie wymaganych dokumentów rozliczających remont i powodujących wypłatę należności Wykonawcy prac oraz w przypadku przyznania rozliczenia dofinansowania z Urzędu Miasta;
10. nadzór nad pracami remontowymi;
11. rozliczanie kredytu;
Administracja co roku weryfikuje oferty banków udzielających kredytów Wspólnotą Mieszkaniowym.